Դանիելյան Քաղցրավենիք

Ք. Սպիտակում գտնվող Դանիելյան քաղցրավենիքի օդափոխության և օդորակման համակարգերը։