Ընթացիկ աշխատանք (Չիլլեր-ֆենկոյլ )

Չիլլեր-ֆենկոյլ համակարգի կառուցման ընթացքը Հրաչյա Քոչար 5/1 հասցեում: